Μεντεσές Camera Europea MT-100

Κατηγορίες Προιόντος: | Camera Europea | Μεντεσέδες

ΜΕΝΤΕΣΕΣ CAMERA EUROPEA
χαντρωτός ενισχυμένος με extra ασφάλεια πείρου και τρίτη βίδα ασφάλισης. Επίσης και με γραφιτούχο χιτώνιο που έχει τη δυνατότητα λίπανσης