Χειρολαβή XS-2007

Κατηγορίες Προιόντος: | Συρόμενα

XΕΙΡΟΛΑΒΗ
σταθερών ή συρομένων. Τοποθετείται και πάνω από την κλειδαριά με κωδικούς L-SX 2007, L-SX 2005